πεινάω

πεινάω

πεινάω, zsgzgn πεινῶ, ῇς, ῇ, inf. πεινῆν, daher ep. πεινήμεναι, Od. 20, 137, aor. bei Sp. ἐπείνασα, Matth. 4, 2 u. oft im N. T., πεινάσαιμι Lucill. 7 (XI, 402), vgl. Lob. Phryn. 204; – hungern; λέων πεινάων, Il. 3, 25. 16, 758. 18, 162; πεινῆν, Ar. Nubb. 440; πεινῇ, Vesp. 1270; – c. gen., wonach hungrig sein, σίτου πεινήμεναι, Od. 20, 137; – in Prosa; τὸ πεινῆν, Plat. Gorg. 496 c u. A.; überh. Mangel haben, εἰ πεινῶντες ἀγαϑῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια ἴασιν, Plat. Rep. VII, 521 a; heftig begehren nach Etwas, wie bei uns, τὸ πεπεινηκὸς τοῦ δακρῦσαί τε καὶ ἀποπλησϑῆναι, ib. X, 606 a, vgl. Legg. VIII, 837 c; πεινῆν χρημάτων, συμμάχων, Xen. Cyr. 7, 5, 50. 8, 3, 39 u. Sp., wie Plut. de audit. 8, οἱ γλίσχροι περὶ τοὺς ἑτέρων ἐπαίνους ἔτι πένεσϑαι καὶ πεινῆν ἐοίκασι τῶν ἰδίων. – Von Arist. an finden sich auch die für unattisch geltenden Formen πεινᾷς, πεινᾷ, πεινᾶν, vgl. Lob. zu Phryn. p. 61.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • πεινάω — / πεινώ, πείνασα, πεινασμένος βλ. πίν. 68 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • πεινάω — to be hungry pres ind act 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινῇ — πεινάω to be hungry pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres subj act 3rd sg (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres ind act 3rd sg (attic epic ionic) πεινέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινᾶντι — πεινάω to be hungry pres part act masc/neut dat sg (doric aeolic) πεινάω to be hungry pres subj act 3rd pl (doric) πεινάω to be hungry pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινήσει — πεινάω to be hungry aor subj act 3rd sg (epic) πεινάω to be hungry fut ind mid 2nd sg πεινάω to be hungry fut ind act 3rd sg πεινέω aor subj act 3rd sg (epic) πεινέω fut ind mid 2nd sg πεινέω fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινήσουσι — πεινάω to be hungry aor subj act 3rd pl (epic) πεινάω to be hungry fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) πεινάω to be hungry fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) πεινέω aor subj act 3rd pl (epic) πεινέω fut part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινήσουσιν — πεινάω to be hungry aor subj act 3rd pl (epic) πεινάω to be hungry fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) πεινάω to be hungry fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) πεινέω aor subj act 3rd pl (epic) πεινέω fut part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινήσω — πεινάω to be hungry aor subj act 1st sg πεινάω to be hungry fut ind act 1st sg πεινάω to be hungry aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) πεινέω aor subj act 1st sg πεινέω fut ind act 1st sg πεινέω aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινήσῃ — πεινάω to be hungry aor subj mid 2nd sg πεινάω to be hungry aor subj act 3rd sg πεινάω to be hungry fut ind mid 2nd sg πεινέω aor subj mid 2nd sg πεινέω aor subj act 3rd sg πεινέω fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινῶμεν — πεινάω to be hungry pres subj act 1st pl (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres ind act 1st pl πεινάω to be hungry imperf ind act 1st pl (homeric ionic) πεινέω pres subj act 1st pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεινῶσι — πεινάω to be hungry pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) πεινάω to be hungry pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) πεινάω to be hungry pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) πεινέω pres subj act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”