περι-σκελίς

περι-σκελίς

περι-σκελίς, ίδος, ἡ, Schenkelband, Sp., wie Plut. conj. praec. p. 421; vgl. Philodem. 9.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”