πατρ-ολέτωρ

πατρ-ολέτωρ

πατρ-ολέτωρ, ορος, ὁ, Vatermörder; bei Antiphan. XI, 348 richtige Lesart, s. Jac. A. P. p. LXXX.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • παιδολέτωρ — παιδολέτωρ, ορος, ὁ, ἡ (Α) ο φονιάς τών παιδιών του, παιδοκτόνος. [ΕΤΥΜΟΛ. < παῖς, παιδός + ολέτωρ (< ὄλλυμι «φονεύω»), πρβλ. πατρ ολέτωρ] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”