δια-γραμμισμός

δια-γραμμισμός

δια-γραμμισμός, , das Spiel auf einem durch Linien (γραμμή) in Felder abgetheilten Brette mit 60 schwarzen u. weißen Steinen, Brettspiel, Poll. 9, 99; Hesych.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”