πτιλό-νωτος

πτιλό-νωτος

πτιλό-νωτος, mit gefiedertem, behaartem Rücken, κάμπη, Antiphan. 8 (IX, 256).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”