σειριό-καυτος

σειριό-καυτος

σειριό-καυτος, von der Hitze der Sonne oder des Hundssterns verbrannt, Zonas 6 a (IX, 556).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”