προς-δοκία

προς-δοκία

προς-δοκία, , Erwartung, Vermuthung, Hoffnung od. Furcht; κακοῠ, Plat. Prot. 358 d, wie δέος erkl. wird προςδοκία μέλλοντος κακοῠ, Lach. 198 b; κατὰ τὴν προςδοκίαν, ἣν ἐφοβήϑημεν, Soph. 264 b; δεινῶν, Tim. 70 c; προςδοκίας ἔχειν, Conv. 194 a; αἱ προςδοκίαι, den ἐλπίδες entsprechend, Dem. 19, 24; Sp., wie Pol., bes. Furcht; στεφάνου, Hoffnung auf den Kranz, Ep. ad. 313 a (Plan. 54).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”