συν-ηρετμέω

συν-ηρετμέω

συν-ηρετμέω, mit oder zusammen rudern, daher übertr., übereinstimmen, einträchtig sein, σοὶ μηδὲν ἡσσον ἢ πάρος ξυνηρετμεῖν, Soph. Ai. 1308. Vgl. συνηρετέω.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”