παγίς

παγίς

παγίς, ίδος, ἡ, wie πάγη, Schlinge, Falle, was festhält, z. B. Mäusefalle, Batrach. 115; Alexis bei Ath. III, 109 b u. Sp.; δουρατέη, vom hölzernen trojanischen Pferde, Agath. 63 (IX, 152); komisch nennt Amphis bei Ath. XIII, 567 e die Hetären παγίδες τοῦ βίου; vgl. Luc. D. Mer. 11; Ar. bei Phryn. in B. A. 18, 22 nennt so den Frauenputz. – Wenn Philp. 22 (VI, 5) ἄγκυράν τε, νεῶν πλαζομένων παγίδα sagt, denkt er mehr an πήγνυμι, den Anker, der die Schiffe festhält.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • παγίς — παγίς, ίδος, ἡ (ΑΜ) βλ. παγίδα …   Dictionary of Greek

 • παγίς — trap fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδα — παγίς trap fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδας — παγίς trap fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδες — παγίς trap fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδεσιν — παγίς trap fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδεσσι — παγίς trap fem dat pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδεσσιν — παγίς trap fem dat pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδι — παγίς trap fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδοιν — παγίς trap fem gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παγίδος — παγίς trap fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”