πεντε-και-δεκ-ήρης

πεντε-και-δεκ-ήρης

πεντε-και-δεκ-ήρης, ες, mit funfzehn Reihen, von Rudern; Plut. Demetr. 20. 43; Poll. 1, 83.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”