πεντε-και-δεκα-πλασίων

πεντε-και-δεκα-πλασίων

πεντε-και-δεκα-πλασίων, ονος, funfzehnfach; Plut. de plac. philos. 2, 30; Ath. II, 58 a.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”