πεντε-και-δεχ-ήμερος

πεντε-και-δεχ-ήμερος

πεντε-και-δεχ-ήμερος, funfzehntägig, ἀνοχαί, Pol. 18, 17, 5.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”