πεντε-και-τριακοντ-ούτης

πεντε-και-τριακοντ-ούτης

πεντε-και-τριακοντ-ούτης, ες, fünfunddreißigjährig, Plat. Legg. VI, 774 a.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”