ἐπ-αγγέλλω

ἐπ-αγγέλλω

ἐπ-αγγέλλω, ankündigen, 1) anzeigen, bekannt machen; εἴσω Od. 4, 775; Her. 3, 36 u. A.; bes. von Staatswegen öffentlich bekannt machen, μὴ ἐπηγγέλϑαι πω τὰς σπονδὰς ἐς Λακεδαίμονα Thuc. 5, 49, vgl. 8, 10; πόλεμον, Krieg ankündigen, Plat. Legg. III, 702 d. – 2) eine Leistung bekannt machen, den Befehl wozu ergehen lassen; στρατιὰν ἐς τοὺς συμμάχους, ein Heer zu stellen, Thuc. 7, 17; κατὰ πόλεις τεσσαράκοντα νεῶν πλῆϑος 3, 16, wie imperare; λέγειν Lys. 2, 1; mit acc. c. inf., ἐπαγγείλας τοὺς Λακεδαιμονίους παρεῖναι Her. 1, 77; τινὶ στρατεύειν Xen. Cyr. 4, 4, 11; Dem. 59, 101; ἐπαγγελλέτω ὁ δήμαρχος τοῖς προςήκουσιν (αὐτοὺς) ἀναιρεῖν 43, 57. So auch Sp., bes. Hdn. Auch im med., ᾔδη σ' ἀποῤῥίψουσαν ἃ 'πηγγελλόμην Soph. El. 1018; ἐπηγγέλλετο ἑτοιμάζειν στρατιήν Her. 7, 1; ὅπως, 5, 98; ὅτι χρὴ δρᾶν Plat. Legg. XI, 915 a, vgl. Gorg. 458 d. – Dah. fordern, Ar. Lys. 1049, τινί, von Einem, Xen. Cyr. 8, 4, 33. Auch erbitten, Dion. Hal. 5, 65, wie das med. bei Dem. 19, 193. – 31 in attischer Gerichtssprache, eine δοκιμασία ankündigen (s. ἐπαγγελία), τῇ βουλῇ Andoc. 1, 15; auch = den Beklagten auffordern, sich einen neuen Termin anberaumen zu lassen, Dem. 58, 43. – 4) ankündigen, verheißen, versprechen; ξείνοις δεῖπνα Pind. P. 4, 31; ϑεοῖς εὐχάς Aesch. Ch. 211. Gew. im med. (Thom. Mag. bemerkt ἐπαγγέλλω ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν τὸ αἰτῶ, σπανίως δὲ τὸ ὑπισχνοῦμαι· ἐπαγγέλλομαι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν τὸ ὑπισχνοῠμαι, σπανίως δὲ καὶ τὸ αἰτῶ), eigtl. von sich aussagen, daß man Etwas thun könne od. wolle, Eur. Med. 721; πόλεων ἐπαγγελλομένων καὶ αὐτῶν συμπολεμεῖν Thuc. 6, 88; ὥστε βοηϑεῖν 8, 86; τεϑνάναι Xen. An. 7, 1, 33; διδάσκειν Isocr. 1, 19; οἷοί τε εἶναι ποιῆσαι καλόν Plat. Lach. 186 c; bes. von Sophisten, die Etwas zu lehren versprechen, wie profiteri, Etwas als sein Fach, das, worin man unterrichtet, angeben, z. B. ἀρετήν Xen. Mem. 1, 2, 7; τί ἐστιν ὃ ἐπαγγέλλεται καὶ διδάσκει Plat. Gorg. 447 c; Arist. Eth. 10, 10 u. Sp. Im Ggstz von ὑπισχνέομαι ist es = unaufgefordert versprechen, sich zu einer Leistung anheischig machen. – Bei Sp. erst von leblosen Dingen, wie Alciphr. 1, 10 ἄνεμοι τὸ πέλαγος κινήσειν ἐπαγγελλόμενοι.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • ἀγγέλλω — bear a message aor subj act 1st sg ἀγγέλλω bear a message pres subj act 1st sg ἀγγέλλω bear a message pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αγγέλλω — (Α ἀγγέλλω) φέρω αγγελία ή παραγγελία, αναγγέλλω, γνωστοποιώ αρχ. 1. μέσ. αναγγέλλω κάτι για κάποιον 2. (μτχ. ενεστ.) ἀγγέλλων αγγελιαφόρος, πληροφοριοδότης 3. (παθητ. μτχ.) τὰ ἀγγελθέντα ή ἠγγελμένα είδηση, αγγελία. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἄγγελος τα δύο… …   Dictionary of Greek

 • αγγέλλω — άγγειλα, αγγέλθηκα, αγγελμένος (μόνο σύνθ.), αναγγέλλω, γνωστοποιώ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἀγγέλλετε — ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 2nd pl ἀ̱γγέλλετε , ἀγγέλλω bear a message aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀ̱γγέλλετε , ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀγγέλλω bear a message pres imperat act 2nd pl ἀγγέλλω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄγγελλε — ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 2nd sg ἄ̱γγελλε , ἀγγέλλω bear a message aor ind act 3rd sg (doric aeolic) ἄ̱γγελλε , ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀγγέλλω bear a message pres imperat act 2nd sg ἀγγέλλω bear a …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγέλλῃ — ἀγγέλλω bear a message aor subj mp 2nd sg ἀγγέλλω bear a message aor subj act 3rd sg ἀγγέλλω bear a message pres subj mp 2nd sg ἀγγέλλω bear a message pres ind mp 2nd sg ἀγγέλλω bear a message pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγελλομένων — ἀγγέλλω bear a message aor part mid fem gen pl ἀγγέλλω bear a message aor part mid masc/neut gen pl ἀγγέλλω bear a message pres part mp fem gen pl ἀγγέλλω bear a message pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγελλόμενον — ἀγγέλλω bear a message aor part mid masc acc sg ἀγγέλλω bear a message aor part mid neut nom/voc/acc sg ἀγγέλλω bear a message pres part mp masc acc sg ἀγγέλλω bear a message pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγελλόντων — ἀγγέλλω bear a message aor part act masc/neut gen pl ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 3rd pl ἀγγέλλω bear a message pres part act masc/neut gen pl ἀγγέλλω bear a message pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἤγγελλον — ἀγγέλλω bear a message aor ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἀγγέλλω bear a message aor ind act 1st sg (attic epic ionic) ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 1st sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγγείλατε — ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 2nd pl ἀ̱γγείλατε , ἀγγέλλω bear a message aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀγγέλλω bear a message aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”