Ἀλεξ-ανδρ-ῶδες

Ἀλεξ-ανδρ-ῶδες

Ἀλεξ-ανδρ-ῶδες, dem Alexander ähnlich, Men.; Plut. Alex. 17.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”