παρά-φασις

παρά-φασις

παρά-φασις, , das Zureden, Trösten, Ermahnen; παραίφασις, Il. 11, 793. 15, 404 u. sp. D.; auch Anlockung, Anreiz, Il. 14, 217, mit dem Nebenbegriffe der Täuschung, ἐχϑρὰ πάρφασις, Pind. N. 8, 32. Auch = Beruhigung, Tröstung, παραμυϑία, Hesych.; Beschwichtigung, ἐρώτων, Ep. in athl. stat. 49 (Plan. 373).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

  • Paraphasie — Klassifikation nach ICD 10 R47.0 Dysphasie und Aphasie …   Deutsch Wikipedia

  • JURAMENTUM — in iudiciis et actionrbus, apud omnes semper gentes, cum circalitigantes, tum circa testes, non exigui usûs fuit: Unde Arist. μετα θείας παραλήφεως φάσις ἀναποδεικτος, cum divina sibi assumptione Dictio non demonstrabilis, Rhetoric. ad Alex.c. 18 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • METALLA — I. METALLA Sardiniae oppid. apud Antonin. inter Nespolim, et Sulchos. Civita de Glesie Cluverio. II. METALLA sub Imperatorib. Gentilibus, habitacula piorum fuêre: Clemens enim Episcopus Romanus et Martyr Chersonesum deputatus, 2000. Christianorum …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”