παρά-σῑτος

παρά-σῑτος

παρά-σῑτος, neben, mit oder bei einem Andern essend, nach Ath. VI, 234 e ff. ursprünglich im guten Sinne, bes. von Priestern, die beim Opfer gemeinschaftlich aßen, in VLL. οἱ ἐπὶ τὴν ἱεροῠ σίτου ἐκλογὴν αἱρούμενοι. – Gew. aber der Schmarotzer, der, um freien Tisch zu haben, sich zum Schmeichler oder Possenreißer hergiebt, vgl. Ath. a. a. O. Sie wurden eine stehende Charaktermaske der neueren Comödie. – Luc. Lexiph. 6 sagt für ὄψον geziert ἰχϑὺς παράσιτος.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • κατάσιτος — κατάσιτος, ὁ (Μ) αυτός που κατατρώγει κάτι. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + σιτος (< σῖτος «σιτάρι»), πρβλ. παρά σιτος, σύσ σιτος] …   Dictionary of Greek

 • σύσσιτος — η, ο / σύσσιτος, ον, ΝΑ, και αττ. τ. ξύσσιτος, ον, Α αυτός που συντρώγει με κάποιον, ομοτράπεζος («καὶ τὸ χρῆσθαι συσσίτοις καὶ συνημερευταῑς ξενικοῑς μᾱλλον ἤ πολιτικοῑς τυραννικόν», Αριστοτ.) αρχ. μέλος τού κοινού δειπνητηρίου στο Μουσείο τής… …   Dictionary of Greek

 • парази́т — а, м. 1. биол. Растение или животное, живущее на поверхности или внутри другого организма и питающееся за счет последнего, обычно принося ему вред. Бактерии паразиты. 2. Тот, кто живет чужим трудом; тунеядец. Для всех существует одно великое и… …   Малый академический словарь

 • паразитоло́гия — и, ж. Наука о паразитах (в 1 знач.) и паразитизме (в 1 знач.). [От греч. παρασιτος паразит и λογος учение] …   Малый академический словарь

 • Parasit — Para|si̱t [von gr. παρασιτος = bei einem anderen essend; Schmarotzer] m; en, en: 1) tierischer oder pflanzlicher Schmarotzer, Lebewesen, das den Organismus eines anderen Lebewesens befällt und sich von dessen Körpersubstanz oder säften ernährt;… …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

 • Parasitism — This article is about relationship between organisms. For other uses, see Parasite (disambiguation). Brood parasitism is a form of parasitism Parasitism is a type of symbiotic relationship between organisms of different species where one organism …   Wikipedia

 • οικόσιτος — η, ο (Α οἰκόσιτος, ον) αυτός που ζει και τρέφεται μέσα στο σπίτι αρχ. 1. αυτός που τρέφεται στο σπίτι του και συντηρείται από την οικογένειά του («εὐθὺς ἂν αὐτὸς ἔχειν τὰ ἀρκοῡντα παρὰ τῆς τέχνης καὶ μηκέτ οἰκόσιτος εἶναι τηλικοῡτος ὤν»,… …   Dictionary of Greek

 • κουφοσιτία — κουφοσιτία, ἡ (Α) το να ζει κάποιος με ελαφρά τροφή. [ΕΤΥΜΟΛ. < κουφ(ο) (II)* + σιτία (< σιτῶ < σιτος < σῖτος), πρβλ. ολιγο σιτία, παρα σιτία] …   Dictionary of Greek

 • Parasitismus — Von Milbenlarven parasitierter Weberknecht Parasitismus (altgriechisch παρά para „neben“, σίτειν sitein „mästen, sich ernähren“; auch Schmarotzertum) im engeren Sinne bezeichnet den Ressourcenerwerb (meist Nahrung) aus oder mittels eines… …   Deutsch Wikipedia

 • List of medical roots, suffixes and prefixes — This is a list of roots, suffixes, and prefixes used in medical terminology, their meanings, and their etymology. There are a few rules when using medical roots. Firstly, prefixes and suffixes, primarily in Greek, but also in Latin, have a… …   Wikipedia

 • паразит — (иноск.) тунеяд, прихлебатель, живущий на чужой счет (в прямом смысле чужеядное животное на растениях и животных) Ср. Оба эти паразита составляли плотный союз только тогда, когда дело шло о том, чтоб тем или иным ловким фортелем вымозжить что… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”