παρα-βοηθέω

παρα-βοηθέω

παρα-βοηθέω, zu Hülfe kommen bei Etwas, helfen bei Etwas; absol., Ar. Equ. 257, wie Plat. Rep. IX, 572 f; τινί, Thuc. 1, 47; Antiphan. bei Ath. I, 3 f u. Sp., wie Pol. 5, 69, 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”