παρδαλιο-κτόνος

παρδαλιο-κτόνος

παρδαλιο-κτόνος, , der Panthertödter, in der Ueberschrift des Epigr. Anth. VII, 578.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”