θεάομαι

θεάομαι

θεάομαι (vgl. ϑάομαι, ϑηέομαι), sehen, schauen, betrachten; ϑεᾶσϑε πάντες ἄϑλιον δέμας Soph. Tr. 1068; πάντα ϑεᾶσϑ' ὄμμασι Eur. Ion 232; ϑεάσομαι Hipp. 661; bes. ein Schauspiel mit ansehen, dah. οἱ ϑεώμενοι, die Zuschauer, Ar. Nubb. 510 Plut. 798; ζητεῖ τὸ κακὸν τεϑεᾶσϑαι Th. 797; ὅκως ἐκείνην ϑεήσεαι γυμνήν Her. 1, 8; πόλεμον, den Krieg mit ansehen, 8, 116; πάντες ὥςπερ ἄγαλμα ἐϑεῶντο αὐτόν Plat. Charm. 154 c; übertr., geistig betrachten, τὰ ὀνόματα Crat. 411 a, τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ϑεῖον Phaed. 84 a; ϑεῶ δὴ καὶ τὸ μετὰ ταῦτα ἑπόμενον Polit. 298 e; ϑεα-σάμενος, ὅτι οὕτως ἔχεις πρὸς τὸ ἀγαϑόν Prot. 352 a. – Τὸ ϑεαϑέν, das Gesehene, Thuc. 3, 38, ist f. l. für δρασϑέν. – Bei Sp. finden sich einzelne Formen des Activs, bes. ϑέα, siehe. Die dor. Form s. unter ϑάομαι.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • θεάομαι — gaze at pres ind mp 1st sg (parad form) θεάω gaze at pres ind mp 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεᾶσθε — θεάομαι gaze at pres imperat mp 2nd pl θεάομαι gaze at pres subj mp 2nd pl θεάομαι gaze at pres ind mp 2nd pl (epic) θεάομαι gaze at imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) θεάω gaze at pres imperat mp 2nd pl θεάω gaze at pres subj mp 2nd pl θεάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεῆται — θεάομαι gaze at pres subj mp 3rd sg (doric) θεάομαι gaze at pres ind mp 3rd sg (doric) θεάομαι gaze at pres subj mp 3rd sg (epic ionic) θεάομαι gaze at pres ind mp 3rd sg (epic doric ionic aeolic) θεάω gaze at pres subj mp 3rd sg (doric) θεάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θηεῖσθε — θεάομαι gaze at pres imperat mp 2nd pl (attic epic ionic) θεάομαι gaze at pres opt mp 2nd pl (epic ionic) θεάομαι gaze at pres ind mp 2nd pl (attic epic ionic) θεάομαι gaze at imperf ind mp 2nd pl (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεῶμαι — θεάομαι gaze at pres subj mp 1st sg (attic epic ionic) θεάομαι gaze at pres ind mp 1st sg θεάομαι gaze at pres subj mp 1st sg (attic epic doric ionic) θεάω gaze at pres subj mp 1st sg (attic epic ionic) θεάω gaze at pres ind mp 1st sg θεάω gaze… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεῶνται — θεάομαι gaze at pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) θεάομαι gaze at pres ind mp 3rd pl θεάομαι gaze at pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) θεάω gaze at pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) θεάω gaze at pres ind mp 3rd pl θεάω gaze… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεησαμένων — θεάομαι gaze at aor part mp fem gen pl (attic ionic) θεάομαι gaze at aor part mp masc/neut gen pl (attic ionic) θεάω gaze at aor part mid fem gen pl (attic ionic) θεάω gaze at aor part mid masc/neut gen pl (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεησάμενον — θεάομαι gaze at aor part mp masc acc sg (attic ionic) θεάομαι gaze at aor part mp neut nom/voc/acc sg (attic ionic) θεάω gaze at aor part mid masc acc sg (attic ionic) θεάω gaze at aor part mid neut nom/voc/acc sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεουμένων — θεάομαι gaze at pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) θεάομαι gaze at pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) θεάω gaze at pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) θεάω gaze at pres part mp masc/neut gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεοῦ — θεάομαι gaze at pres imperat mp 2nd sg (attic epic ionic) θεάομαι gaze at imperf ind mp 2nd sg (attic epic ionic) θεάω gaze at pres imperat mp 2nd sg (attic epic ionic) θεάω gaze at imperf ind mp 2nd sg (attic epic ionic) θεός God masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεούμεθα — θεάομαι gaze at pres ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) θεάομαι gaze at imperf ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) θεάω gaze at pres ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) θεάω gaze at imperf ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”