δυς-κάθ-εκτος

δυς-κάθ-εκτος

δυς-κάθ-εκτος, schwer zurückzuhalten, zu bändigen, von Pferden u. Menschen; Xen. Mem. 4, 1, 3; superl., 4; πλῆϑος Plut. Num. 4; ὁρμή Amat. 4; πλοῠτος Luc. Tim. 29.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”