συγ-κατα-κόσμησις

συγ-κατα-κόσμησις

συγ-κατα-κόσμησις, εως, ἡ, die Zusammenordnung, Philodem. de mus.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”