πρωτο-βολέω

πρωτο-βολέω

πρωτο-βολέω, zuerst werfen, Plut. reg. apophth. Artax.; bei Philodem. 15 (V, 124) übertr., βότρυς ὁ παρϑενίους πρωτοβολῶν χάριτας, – zum ersten Male die Zähne wechseln, Geopon.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”