προς-ιτέος

προς-ιτέος

προς-ιτέος, adj. verb. zu πρόςειμι, von εἶμι, man muß hinzugehen, Plat. Theaet. 179 c u. sonst.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”