πλήθω

πλήθω

πλήθω, nur praes. u. perf. πέπληϑα, in derselben Bdtg (die andern tempp. πλήσω, ἔπλησα u. s. w. gehören zu πίμπλημι), vollwerden, sich füllen, vollsein; Hom. nur im praes., πλήϑουσα σελήνη, der Vollmond, Il. 8, 484, von Flüssen, anschwellen, 5, 87. 11, 492; ὄμβρῳ χειμερίῳ πλήϑων, Hes. Sc. 478; gew. cum gen., πλήϑει νεκύων ῥέεϑρα, Il. 21, 218; πλήϑωσι τράπεζαι σίτου καὶ κρειῶν, Od. 9, 8; πλήϑοντος ὄχλου, Pind. P. 4, 85; πλήϑουσι νεκρῶν ἀκταί, Aesch. Pers. 264, wie ϑάλασσα δ' οὐκ ἔτ' ἦν ἰδεῖν ναυαγίων πλήϑουσα καὶ φόνου βροτῶν, 412; – ἐν ἀγορᾷ πληϑούσῃ, Plat. Gorg. 469 d, u. oft bei Xen. u. A.; ἀγορᾶς πληϑούσης, wie πληϑυούσης, bei Her. 4, 181; ἀμφὶ ἀγορὰν πλήϑουσαν, Xen. An. 1, 8, 1, zu der Tageszeit, wenn der Marktplatz voll Menschen ist, etwa von 10 Uhr Vormittags an, Suid. sagt περὶ ὥραν τετάρτην ἢ πέμπτην καὶ ἕκτην (10-12 Uhr) · τότε γὰρ μάλιστα πλήϑει ἡ ἀγορά; vgl. Phryn. 275; Dio Chrysost. or. 67 unterscheidet πρωΐ, – περὶ πλήϑουσαν ἀγοράν, – μεσημβρίαν, – δείλην; Phereer. bei B. A. 338 πρὶν ἀγορὰν πεπληϑέναι (vgl. auch πληϑώρη). – Sp. vrbdn es auch mit dem dat., vgl. Schäfer Long. 410; Bast epist. crit. p. 229. – Das perf., πνοιῆς πεπληϑότας ἀσκούς, Opp. Hal. 5, 117. – Transitiv wie πίμπλημι, πλήϑει κρητῆρα, Probl. ar. 43 (XIV, 7); Qu. Sm. 6, 345; Opp. C. 1, 126.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • πλήθω — to be full pres subj act 1st sg πλήθω to be full pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πλήθω — και δωρ. τ. πλάθω Α 1. είμαι γεμάτος («θάλασσα ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου», Αισχύλ.) 2. πολλαπλασιάζω, πληθύνω («πλήθει δ αὖτε κύπελλα βοῶν γλάγος», Κόιντ.) 3. διέρχομαι, συμπληρώνω πλήρη περίοδο 4. φρ. α) «ἀγορὰ πλήθουσα» ο χρόνος τής ημέρας,… …   Dictionary of Greek

 • πλῆθον — πλήθω to be full pres part act masc voc sg πλήθω to be full pres part act neut nom/voc/acc sg πλήθω to be full imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) πλήθω to be full imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πλήθῃ — πλήθω to be full pres subj mp 2nd sg πλήθω to be full pres ind mp 2nd sg πλήθω to be full pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπληθότα — πλήθω to be full perf part act neut nom/voc/acc pl πλήθω to be full perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πληθομένων — πλήθω to be full pres part mp fem gen pl πλήθω to be full pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πληθόμενον — πλήθω to be full pres part mp masc acc sg πλήθω to be full pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πλήθει — πλήθω to be full pres ind mp 2nd sg πλήθω to be full pres ind act 3rd sg πλή̱θει , πλῆθος great number neut nom/voc/acc dual (attic epic) πλή̱θεϊ , πλῆθος great number neut dat sg (epic ionic) πλή̱θει , πλῆθος great number neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πλήθοντα — πλήθω to be full pres part act neut nom/voc/acc pl πλήθω to be full pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πλήθοντι — πλήθω to be full pres part act masc/neut dat sg πλήθω to be full pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πλήθουσι — πλήθω to be full pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) πλήθω to be full pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”